Cjenik

Moj dolazak na Vašu adresu naplaćuje se 70,00 kn

Dolaskom na adresu rada i izvršenim uvidom u tražene radove doznat ćete sve detalje o cijeni popravka i potrebnom materijalu i vremenu za otklanjanje kvara ili izvođenje radova.

Cijena za manje kućne popravke izračunava se sljedećom formulom:

70,00 kn dolazak + USLUGA + UGRAĐENI DIJELOVI + NABAVA (u koliko je potrebna)

Cijena za intervencije poslije 20 h ili Nedjeljom

140,00 kn dolazak + USLUGA + UGRAĐENI DIJELOVI + NABAVA (u koliko je potrebna)

Gdje USLUGA podrazumjeva sve radove kao npr. zamjena vodokotlića, spajanje sudopera, instalacija razne bijele tehnike i sl, zatim UGRAĐENI DIJELOVI podrazumjevaju se materijali i zamjenski dijelovi koji se ugrađuju , a isti se naplaćuju prema standardnim tržišnim cijenama, dok pod pojmom NABAVA se smatra usluga nabave svih materijala i zamjenskih dijelova koji se ugrađuju po nabavnoj cijeni uvećanoj za 10% naknade za uslugu nabave i dostave ( u koliko ja vršim nabavu i dostavu umjesto Vas).

 

Kontaktirajte me

Ili me potražite na karti: